Posestvo Burja

Posestvo Burja povezuje tradicionalno vipavsko vinogradniško kmetijo s sodobnim razumevanjem vina. Njihovo delo in vizija temeljita na spoštovanju lokalnih sort, spoznavanju raznolikosti in bogastva njihovih vinogradov ter v celovitosti, tako da skušajo materialne zaznave uravnotežiti z duhovno dimenzijo. Njihovi vinogradi so obdelani po načelih biološke in biodinamične pridelave.

POSESTVO BURJA

Primož Lavrenčič

Orehovica 46

5272 Podnanos

m: +386 (0)41 363 272 (Primož)

m: +386 (0)70 900 075 (Mateja)

e: info@burjaestate.com

w: http://www.burjaestate.com

Burja - Slap vino festival 2019
Burja - Slap vino festival 2019